Na co można przeznaczyć dotację 45%?Brak produktów.

Dotacja 45% do kolektorów słonecznych może być przeznaczona na spłatę:

? kosztu projektu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła
? kosztu nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki)
? kosztu montażu instalacji kolektorów słonecznych
? kosztu zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434, (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych)
? zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym
? innych materiałów i urządzeń, o ile projektant sporządzający projekt/ofertę instalacji kolektorów słonecznych uzna je za niezbędne do prawidłowej pracy całej instalacji.

Jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2250 zł brutto w przeliczeniu na 1m2 całkowitej powierzchni kolektora.

Brak produktów w tej kategorii.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie